Wat u in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat u aan rente en aflossing (of spaarpremie) betaalt. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Uw hypotheek is namelijk ook van invloed op uw belastingen. Daardoor kunnen uw vaste lasten dalen of stijgen. Waar moet u rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die u betaalt mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 38 procent. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Sinds 1 januari 2017 is het maximale aftrektarief 50 procent. Per 1 januari 2018 is dat 49,5%.

Door de hypotheekrenteaftrek betaalt u minder inkomstenbelasting: een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Wat u aan rente en aflossing of spaarpremie betaalt, noem ik de bruto maandlasten. Trekt u van dat bedrag uw belastingvoordeel af, dan heeft u de netto maandlasten. Hoe groot het belastingvoordeel precies is, reken ik graag voor u uit.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt uw woning als een bron van inkomsten. Daarom moet u een bepaald bedrag bij uw inkomen optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Over dat bedrag betaalt u belasting. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de waarde van uw woning.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Uw gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast wat de WOZ-waarde van uw woning is. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor gemeentelijke belastingen als onroerendzaakbelasting, rioolrecht en reinigingsrecht. Naast deze lokale belastingen betaalt u nog waterschapslasten. Ook die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde.