Het idee achter financiële planning is tweeledig. Het zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase én voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat u zekerheid en controle heeft over uw financiën, zowel op korte als op lange termijn.

Analyse

De basis van een financieel plan is een analyse van uw persoonlijke en financiële situatie.

 • Hoe is uw gezinssamenstelling?
 • In welke levensfase verkeert u?
 • Wat is uw inkomen?
 • Hoe groot is uw vermogen?
 • Heeft u een huurhuis of een koopwoning?

Ik kijk ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

 • Gaat uw inkomen nog stijgen?
 • Verwacht u een erfenis?
 • Hoe lang zijn uw kinderen nog financieel afhankelijk van u?

Daarnaast breng ik de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.

 • Hoe staat het met uw pensioenvoorziening?
 • Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt of als één van u overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar uw toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken.

 • Hoeveel heeft u daarvoor nodig?
 • Wanneer wilt u uw droom realiseren?

Oplossingen

De analyse laat zien wat u in een bepaalde levensfase nodig heeft, wenst of verwacht. Daar zoek ik samen met u financiële oplossingen bij. Uw hypotheek, uw pensioen, uw inkomensverzekeringen en uw vermogen staan daarbij centraal. Die moeten effectief zijn ingericht voor het beste resultaat. Die regelingen staan bovendien niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Ik zorg ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar afgestemd wordt.

Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van uw leven veranderen, moet financiële planning als een dynamisch proces beschouwd worden. Ik zorg er daarom altijd voor dat het plan flexibel is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijk ik samen met u of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.